Techniek en Normen

Hoe moeten wij ons Modul-HO-Rail technisch voorstellen?

Wel om zo kort mogelijk aan te sluiten bij wat Febelrail beschrijft in zijn aanbevelingen en zijn Joker modules heeft Het Locje deze aanbevelingen als startpunt genomen.
De Febelrail normen zijn op hun beurt eigenlijk gebaseerd op wat Fremo beschrijft.
Dus hebben we het Fremo verhaal ook eens tegen het licht gehouden en zo komen we tot de “Modul-HO-Rail standaard”.
Aangezien Febelrail enkel het mechanisch aspect standaardiseert en aanbeveelt om eigenlijk analoog te rijden volgen we enkel de mechanische zaken.

Hieronder krijg je een overzicht van de kernpunten:
Iedere club neemt deel met een modulaire baan in schaal HO die volledig naar eigen normen mag gebouwd zijn.
Deze baan is in principe netjes afgewerkt met verlichting, achtergrond, scenery en een afscherming tussen module en de boden (bvb een gordijn).
Tijdens Modul-HO-Rail ligt de nadruk op het rijden en dus zullen ook banen die minder dan perfect zijn afgewerkt ook mogen deelnemen als ze door de organisatie worden goedgekeurd.
Iedere club/team zorgt ook voor 2 overgangsmodules die typisch 600mm lang zijn een die aan één zijde perfect passen op de baan van de club/het team en aan de andere kant 100% voldoen aan één van de 4 profielen zoals getoond in bijlage.
Er wordt verwacht dat een club/team zijn modules 100% werkend kan opstellen op een 2-tal uren zodat we de rest van de tijd kunnen gebruiken om de banen netjes aan elkaar te hangen en te testen.

Alle banen moeten wel aan onderstaande regels voldoen:

Mechanisch

 • Een baan moet volledig zelfstandig en stabiel kunnen staan
 • Hoogte van de baan op de overgangsmodules 1300mm, dwz de hoogte gemeten vanaf de grond tot de bovenkant van de rail en niet de bovenkant van de module
 • Bij regelen van -15 tot +15mm moet mogelijk zijn
 • Breedte van de module in enkelspoor = 500mm
 • Breedte van een dubbelspoor module = 546mm
 • Afstand tussen de 2 sporen bij dubbelspoor overgang = 46mm
 • Sporen = profiel code 100 en code 83 zijn toegelaten
 • Ook ouder rollend materiaal met de wat hogere flenzen moet kunnen worden gebruikt
 • Minstens de laatste 100mm van de sporen moeten haaks op de overgang staan om knikken te vermijden
 • Mits toelating van de organisatie mogen er bredere (of smallere) modules worden gebruikt en dan moet het profiel de standaardvorm volgen aan de voorzijde van de baan

Elektrisch

 • Alle wissels en kruisingen moeten “digitaal vriendelijk zijn”. Er mogen m.a.w. geen kortsluitingen optreden als rollend materiaal over een wissel of kruising gaat
 • Op een analoge baan is dit zo geen probleem maar een digitaal systeem schakelt uit om zich te beveiligen als er zich kortsluitingen voordoen
 • De bekabeling om de sporen te voeden is 100% elektrisch gescheiden van de bekabeling die wordt gebruikt om stuur of meldsignalen over te brengen.
 • Dit laat toe dat iedere club/team zijn eigen modules bedient terwijl de bestuurders hun treinen laten rijden over het parcours

Rijden

 • Er wordt 100% handmatig gereden door bestuurders
 • Er zal dus NIETS automatisch worden gedaan door PC of zo
 • Er wordt enkel digitaal gereden met DCC (aanbevolen) of Motorola protocol (toegelaten)
  • Andere protocols zoals bvb FMZ, Selectrix of mfx zijn niet ondersteund
 • Besturen treinen met tablet, smart phone, iPhone,…
 • Toestellen te voorzien door de deelnemende clubs
 • Software gratis te downloaden
 • Centrale, WiFi en telefoonsysteem worden door de organisatoren ter beschikking gesteld

Sturen & Melden

 • Dit is volledig in handen van de clubs/teams
 • Dit houdt o.a. in het bedienen van wissels en eventueel signalen
 • Enige voorwaarde is dat alles vlot en snel moeten kunnen gebeuren om ervoor te zorgen dat er vlot gereden kan worden
 • Er wordt door Modul-HO-Rail niets opgelegd behalve de reeds vermelde 100% elektrische scheiding van de systemen
 • Deze regel is eigenlijk alleen van belang als de baan gebruikt maakt van DCC of MM om bvb wissels te sturen
 • Voor alle andere systemen zoals bvb Loconet of S88 worden toch afzonderlijke netwerken gebruikt

Infrastructuur

 • Elektrische voeding 230V AC
 • Wifi wordt voorzien door de organisatie
  • Clubs of teams mogen GEEN eigen WiFi netwerk uitbaten om storingen te vermijden
 • JMRI zal worden gebruikt als software om draadloze controle van locs toe te laten mbv bvb JMRI Engine Driver (Android), WiThrottle (iOS) en DigiTrains (Android)

Varia

 • De volledige technische normen worden opgesteld in het Nederlands, Frans en Engels
 • In geval van onduidelijkheid tussen de verschillende talen zal steeds de Nederlandse versie voorrang nemen
 • In geval van betwisting over de interpretatie zal steeds Het Locje het laatste woord hebben
 • Via Het Locje kunnen de volledige details van de profielen worden bekomen en indien nodig kunnen de profielen worden gemaakt door Het Locje
 • Productie- en verzendingskosten zijn wel ten laste van de club/het team die ze nodig heeft

Fremo profielen

 • Modul-HO-Rail aanbevolen profiel enkelspoor (E96 hoch)
  • 20003-FREMO-E96-h
 • Modul-HO-Rail aanbevolen profiel dubbelspoor (2E99 hoch)
  • 20015-FREMO-2E99-h
 • Febelrail standaard voor enkelspoor (B96 hoch)
  • 20002-FREMO-B96-h
 • Febelrail standaard voor dubbelspoor (2B00)
  • 20011-FREMO-2B00-h
 • Afwijkende modellen kunnen verkregen worden zolang de montage gaten en de verhoging van de sporen op de juiste plaats liggen